Oferujemy firmom obsługę spraw kadrowych, w tym:

  • sporządzanie i weryfikację umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
  • sporządzanie comiesięcznych list płac,
  • naliczanie zaliczek podatkowych do Urzędu Podatkowego,
  • roczne zeznania dla pracowników,
  • wyliczanie przysługujących urlopów i innych świadczeń.