Każda osoba pracująca w Danii posiadająca dzieci ma prawo do zasiłku rodzinnego. Przepisy są zmienne i rozpatrywane indywidualnie przez urzędy w Danii.

Oferujemy doradztwo i pomoc w uzyskaniu zasiłku rodzinnego.