Osoby pracujące na terenie Danii są zobowiązane do przerejestrowania samochodu w ciągu 14 dni od wprowadzenia pojazdu na teren Danii.

Wyjątki:

  1. Zatrudnienie w Danii na czas określony, nie dłuższy niż 1 rok,
  2. Osoba pracująca w Danii jest czasowo wydelegowana z polskiej firmy.

Urząd podatkowy pobiera opłatę w wysokości 400 DKK za rozpatrzenie podania o zezwolenie na korzystanie z pojazdu zarejestrowanego w kraju innym niż Dania.