ZWROT PODATKU

O zwrot podatku z Danii może się starać każdy, kto legalnie pracował w Danii i miał odprowadzony podatek od wynagrodzenia. Rozliczenie podatku w Danii jest obowiązkowe, a deklarację podatkową należy złożyć:

  • Do 1 lipca (za rok ubiegły,  osoby przebywające w Danii na zasadach pracownika granicznego lub osoby  samozatrudnionej)
  • Do 30 kwietnia (osoby  zarejestrowane jako rezydent tymczasowy lub stały)

Korektę rozliczenia dokonujemy do 5 lat wstecz (elktronicznie tylko do 2 lat wstecz).

ULGI MOŻLIWE DO UZYSKANIA

  • Koszty dojazdu z Danii do Polski i z Polski do Danii, (SKAT ustala stawkę ze każdy kilometr)
  • Koszty dojazdu z miejsca pobytu do miejsca pracy (pierwsze 24 km dziennie nie podlegają odliczeniom)
  • Koszty poniesione na zakwaterowanie
  • Koszty poniesione na wyżywienie

Do rozliczenia nie trzeba przedstawiać rachunków ani faktur, natomiast duński urząd skarbowy ma 5 lat na sprawdzenie, czy faktycznie podane koszty były ponoszone, więc dokumenty takie powinno się przechowywać w domu.

Jeśli otrzymałeś już kartę podatkową zgłoś się do nas – wyślemy Ci dokumenty niezbędne do rozliczenia. Można je również pobrać klikając na przycisk “Dokumenty do pobrania”.

Odeślij do nas podpisane dokumenty wraz z dołączoną kopią karty podatkowej i pozostałymi wymaganymi dokumentami.
Dokonaj jednorazowej wpłaty według cennika.

Całą resztą zajmiemy się my dokładając wszelkich starań, aby rozliczenie było przeprowadzone w sposób profesjonalny i dostosowany indywidualnie do potrzeb klienta.